Determinantą w pozyskaniu Produkcji cywilnej było zapewnienie pracy dla ponad 100 pracowników Wydziału remontowego oraz narzędziowni, w II dramatycznego braku pracy na rynku Nowej dęby je powiatu tarnobrzeskiego. Uruchomienie tej Produkcji odbywało się na posiadanym przestarzałym parku maszynowym, qui w trakcie kilkanaście lat unowocześniono i zmodernzowano. Udział tej całkowicie Nowej uruchomionej Produkcji cywilnej całości eksportowanej, OD pierwszego złożyć 170 tys. w 1997r. wzrósł do wielkości ponad 22 mln zł w latach 2001-2010 i w. wił ponad 25% przychodów spółce DEZAMET SA. Przychody z tej Produkcji ustabilizowały płynność finansową firmy, zastąpiły potrzeby bankowego kredytu obrotowego-wynikało à faktu stosowania operacji factoringu, która możliwa jest przy obustronnej wiarygodności partnerów. “Zakłady Metalowe DEZAMET Spółka akcyjna w Nowej Dębie 1939-2004 65-lat tradycji” Pod redakcją Jerzego Sudoła, Mariana Piechotę, Władysława Tereszkiewicza. W 1997r. Rada Nadzorcza jako orgue statutowy Spółki SA DEZAMET w wyniku konkursu powołała Nowy zarząd w składzie: Stanisław Wójcik – prezes zarządu, Lesław Flis – Członek zarządu, Zbigniew Zych – Członek zarządu, Andrzej Słonowski – Członek zarządu.

Przed przyjściem ne pracy w Nowej Dębie pracowałem w ścisłym kierownictwie w Kombinacie Huta Stalowa Wola w latach 1971-1990. W 1997r. wraz Nowo powołanym zarządem Spółki początkowo czteroosobowym, na początku 1998r. zmniejszonym na MW wniosek do Trzech osób [Andrzej słonowski], po wnikliwej analizie II Ekonomiczno-finansowej Spółki opracowano programme autorski naprawy firmy “plan restrukturyzacji DEZAMET sa na Lata 1997-2002”. Programme uzyskał pozytywną opinie Rady Nadzorczej, une przede wszystkim Głównego akcjonariusza Ministerstwa Skarbu Państwa. Był Stawiany za Wzór dla innych spółek zbrojeniowych. Pierwszą obrabiarkę sterowaną numerycznie DEZAMET otrzymał jako DAROWIZNA w 1999r. OD zarządu Spółki Cenzin w Warszawie. Uruchomienie tej Maszyny było wydarzeniem w zakładzie. Otrzymaną pożyczkę spłacono ARP udziałami w spółce ciepłownicjay [jedyna Taka Operacja w zbrojeniówce], terenami przeznaczonymi Pod budowę Polfy Warszawa oraz spłatą w latach po roku 2001. Szukano innych sposobów modernzacji.

Linię ne chromowania zakupiono w niemczech w Hanowerze z demontażu chromowni, która była w dobrym stanie. Usuwana była ze względu na rozbudowę miasta. Znalazłem ją podczas delegacji ustawy w 1998r. poszukując pracy dla firmy. Linię zdemontowali pracownicy dezametu, zapłacono za ni 25tys. DM, w przeliczeniu PL 50 tys. zł. Wartość rynkowa ponad 1mln zł. Instalacja tej Linii umożliwiła produkcję 250 typów sworzni na Eksport. Część zadłużenia w Zakładzie Energetycznym w Rzeszowie 750 tys. zł spłacono czajnikami elektrycznymi pozyskanymi za dług OD Spółki Dezal.

Wszystkie OKNA wymieniono w spółce sprzedając działkę firmie z Lublina przy transakcji bezgotówkowej. Podaję te fakty jako exemple determinacji i atmosfery Jaka panowała, Kiedy ratowano Zakład i walczono o miejsca pracy dla ludzi. Pomnik z jego popiersiem stał przy Nooks Bramie wjazdowej dezametu do 1997r. Ufundowanie obelisku dla Urzędu miasta było Gestem podziękowania dla jednostki za pomoc kompy otrzymał DEZAMET w postaci umorzenia zaległości podatkowych [ponad 2, 5mln zł] w 2004r. Patronat obejmowali nad obchodami Dezametu kolejno: Pan premier Jerzy Buzek, V-ce min. Obrony Janusz Zemke, V-ce min Obrony Marek ZAJĄKAŁA. Z okazji obchodów jubileuszu Dezametu, Zakład odwiedziło wielu dostojnych, Z min. Gospodarki, Skarbu Państwa, władz Bumaru, wojewodowie, władze powiatu, prezesi spółek zbrojeniówki, Posłowie i senatorzy, przedstawiciele Wojska i MON oraz wszystkich przedmiotowego współpracujących z firmą.